Doğumu öncesi

Hz. Muhammedin (a.s.) babası Abdullahın doğumu

 0
 0
Share
Doğumu öncesi

Annesi Aminenin doğumu

 0
 0
Share
Doğumu öncesi

Hz. Hatice nin doğumu

 0
 0
Share
Doğumu öncesi

Abdullah ve Aminenin evlenmesi

 0
 0
Share
Doğumu öncesi

Babası Abdullahın Medine de vefat etmesi

 0
 0
Share
Doğumu öncesi

Fil vakası

 0
 0
Share
Doğumundan önce

Annesi Aminenin doğumu

 

Hz. Muhammedin Günlüğü

Mekke Dönemi

Hz. Muhammedin (as) doğumu

 0
 0
Share
Mekke Dönemi

Efendimizin süt annesi Halime ye verilmesi

 0
 0
Share
Mekke Dönemi

Şakk-ı Sadr mucizesi

 0
 0
Share
Mekke Dönemi

Efendimizin süt annesinden Mekke ye dönüşü

 0
 0
Share
Mekke Dönemi

Efendimizin tekrar Beni Sad yurduna gidişi

 0
 0
Share
Mekke Dönemi

Hz. Ebubekirin doğumu

 0
 0
Share
Mekke Dönemi

Halimenin şakk-ı sadr mucizesinden sonra tekrar annesine getirmesi

 0
 0
Share

Efendimizin Mekke ye annesinin yanına dönüşü

 0
 0
Share

Halimenin Hz. Peygamberi son kez annesine getirmesi

 0
 0
Share

Mekke kahininin Rasulullahı teşhis etmesi ve Kureyşi uyarması

 0
 0
Share

Amine Hatunun Hz. Peygamber ile Medinedeki dayılarını ziyaret etmesi

 0
 0
Share

Amine Validemizin Medineden dönerken Ebvada vefat etmesi

 0
 0
Share

Hz. Osmanın doğumu

 0
 0
Share

Efendimizin dedesi Abdülmuttalibin himayesine girmesi

 0
 0
Share

Efendimizin göz hastalığına yakalanıp Taife geri dönmesi

 0
 0
Share

Dedesi Abdülmuttalibin Mekkede vefat etmesi

 0
 0
Share
Çocukluğu

Dedesi Abdülmuttalibin Mekkede vefat etmesi

Hz. Muhammedin amcası Ebu Talibin himayesine girmesi

 0
 0
Share

Ficar Savaşına katılması

 0
 0
Share

Amcası Zübeyr ile Yemene gitmesi

 0
 0
Share

Hz.Muhammedin ilk Suriye/Busrayı seyahat etmesi

 0
 0
Share

Rahib Bahira ile görüşmesi

 0
 0
Share

Hz.Ömerin doğumu

 0
 0
Share

Hilfu'l-Fudul (Erdemliler Birliği Topluluğuna) katılması

 0
 0
Share

Hz.Muhammedin İkinci Suriye/Busra Seyahati

 0
 0
Share

El-Emin lakabı ile anılması

 0
 0
Share

Hz.Hatice ile evlenmesi

 0
 0
Share

Hz. Muhammedin ilk çocuğu ve ilk oğlu Kasımın doğumu

 0
 0
Share

Hz.Alinin doğumu

 0
 0
Share

Hz.Muhammedin kızı Zeynep'in doğumu

 0
 0
Share

Oğlu Kasımın vefatı

 0
 0
Share

Hz. Muhammedin Kızı Rukiyyenin doğumu

 0
 0
Share

Hz.Peygamberin kızı Ümmü Gülsümün doğumu

 0
 0
Share

Hz.Muhammedin Kabedeki hakemliği

 0
 0
Share

Hz.Muhammedin kızı Fatımanın doğumu

 0
 0
Share

Hz.Aişenin doğumu

 0
 0
Share

Hz.Muhammedin yalnızlığı sevmeye ve Hira Dağına gitmeye başlaması

 0
 0
Share

Zamanının büyük bir bölümünü Hira'da geçirmeye başlaması

 0
 0
Share

mekke dönemi

Büyük vuslatın gerçekleşmesi ve Kuranın nazil olmaya başlaması

 0
 0
Share
mekke dönemi

Hz.Haticenin Müslüman oluşu

 0
 0
Share
mekke dönemi

İlk abdest ve ilk namazın kılınmaya başlanması

 0
 0
Share
mekke dönemi

Hz.Alinin, Zeyd b. Hârisenin ve Hz.Ebû Bekirin Müslüman olması

 0
 0
Share

Hz.Peygamberin Darül-Erkamda özel davet yıllarına başlaması

 0
 0
Share

Hz.Peygamberin oğlu Abdullahın doğumu

 0
 0
Share

Oğlu Abdullahın vefatı

 0
 0
Share

Hz.Peygamberin özel/bireysel davetten, genel/kitlesel davete geçişi

 0
 0
Share

Birinci Habeşistan Hicreti

 0
 0
Share

İkinci Habeşistan Hicreti

 0
 0
Share

Hz.Hamzanın Müslüman oluşu

 0
 0
Share

Hz.Ömerin Müslüman oluşu

 0
 0
Share

Davetin Darül-Erkam'dan, tamamen Mekke Sokaklarına yayılması

 0
 0
Share

Şibî Ebî Talib Muhasarası/ Ambargonun başlaması

 0
 0
Share

Son Buâs Savaşı

 0
 0
Share

Rum-Sasani Savaşı ve Rum Sûresinin nazil olması

 0
 0
Share

Şakkı Kamer (Ayın İkiye Yarılma Mucizesi'nin) gerçekleşmesi

 0
 0
Share

Şibî Ebî Talib Muhasarasının (ambargosunun) kaldırılışı

 0
 0
Share

Hz.Peygamberin amcası Ebû Talib'in vefatı

 0
 0
Share

Hz.Haticenin vefatı

 0
 0
Share

Hz.Peygamberin Taife gitmesi

 0
 0
Share

Hz.Peygamberin Taiften dönmesi

 0
 0
Share

Hz.Muhammedin (sav) bir grup cin ehline Kuran okuması

 0
 0
Share

Hz.Peygamberin Minada Mekke dışından gelenlere daveti ve Yesribli/Medineli Altı kişinin Müslüman olması

 0
 0
Share

Hz.Muhammedin (sav) Hz.Aişe ile nişanlanması/nikahlanması

 0
 0
Share

Hz.Muhammedin (sav) İsra ve Miraç yolculuğu

 0
 0
Share

Birinci Akabe Biatı

 0
 0
Share

Musab b. Ümeyrin Yesribe/Medineye muallim olarak gönderilmesi

 0
 0
Share

Hz.Muhammedin (sav) Sevde validemiz ile evlenmesi

 0
 0
Share

Ebû Seleme b. Abdülesedin Yesribe hicreti

 0
 0
Share

İkinci Akabe Biatı

 0
 0
Share

Müslümanların Yesribe/Medineye Hicret etmeye başlaması

 0
 0
Share

Bera b. Marurun Yesribte vefat etmesi

 0
 0
Share

Medine Dönemi

Müşriklerin Darunnedvede toplanıp Hz. Muhammedi öldürme kararı almaları

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Hz. Muhammedin evinden ayrılıp Hz. Ebubekir ile Sevr mağarasına sığınması

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Sevr mağarasından yola koyuluşları

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Kuba köyüne varışları

 0
 0
Share
Genel

Kuba köyüne varışları

Medine Dönemi

Hz. Muhammedin Medinede ilk cuma namazını kıldırması

 0
 0
Share
Hicret

Hz. Muhammedin Medinede ilk cuma namazını kıldırması

Medine Dönemi

Yesribe/ Medineye girişleri

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Hz. Muhammedin Ebu Eyyüb el-ensarinin evine yerleşmesi

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Mescid-i Nebevinin inşaatına başlanması

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Medinede ilk nüfus sayımının yapılması

 0
 0
Share
Medine dönemi

Ensar-muhacir kardeşliğinin tesisi

 0
 0
Share
Medine dönemi

Kıtale, savaşa izin veren ayetlerin nazil oluşu

 0
 0
Share
Medine dönemi

Hz. Hamzanın Sifülbahr (is) Seriyyesi için gönderilmesi

 0
 0
Share
Medine dönemi

Mescid-i Nebevvinin inşaatının tamamlanması

 0
 0
Share
Medine dönemi

Müslümanların namaza davet edilmesi için ezanın kabul edilmesi

 0
 0
Share
Medine dönemi

Medine Vesikasının imzalanması

 0
 0
Share
Medine dönemi

Es'ad b.Zürare'nin vefatı

 0
 0
Share
Medine dönemi

Suffa mektebinin inşası ve sahabenin burada talime başlaması

 0
 0
Share

Müslümanlara ait pazarın/çarşının tesisi

 0
 0
Share
Medine dönemi

Ubeyde b.Haris'in Rabiğ Seriyyesi için gönderilmesi

 0
 0
Share
Medine dönemi

Sa'd b.Ebi Vakkas'ın Harrar Seriyyesi için gönderilmesi

 0
 0
Share
Medine dönemi

Ebvâ (Veddan) Gazvesi

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Buvât Gazvesi

 0
 0
Share
Medine dönemi

Zü'l-Üşeyr Gazvesi

 0
 0
Share
Medine dönemi

Safevan (I.Bedir) Gazvesi

 0
 0
Share
Medine dönemi

Abdullah b.Cahş'ın Nahle Seriyyesi için gönderilmesi

 0
 0
Share
Medine dönemi

Kıblenin Kudüs'ten, Mescid-i Haram'a çevrilmesi

 0
 0
Share
Medine dönemi

Ramazan orucunun farz kılınışı

 0
 0
Share
Medine dönemi

Müslümanların oruç tutmaya ve teravih namazı kılmaya başlamaları

 0
 0
Share
Medine dönemi

İslam ordusunun Bedir Gazvesi için Medine'den çıkışı

 0
 0
Share
Medine dönemi

Bedir Gazvesi

 0
 0
Share
Medine dönemi

Efendimizin(s.a.v) kızı Rukiyye'nin vefatı

 0
 0
Share
Medine dönemi

Bedir Gazvesinden dönüş

 0
 0
Share
Medine dönemi

İlk Ramazan Bayramı namazının kılınışı

 0
 0
Share
Medine dönemi

Benü Süleym Gazvesi

 0
 0
Share
Medine dönemi

Benü Kaynuka Gazvesi

 0
 0
Share
Medine dönemi

Hz. Ali'nin Hz. Fatıma ile evliliği

 0
 0
Share
Medine dönemi

Osman b.Maz'ün'un vefatı

 0
 0
Share
Medine dönemi

İlk kurban bayramı namazının kılınışı

 0
 0
Share
Medine dönemi

Sevik Gazvesi

 0
 0
Share
Medine dönemi

Zü Emer/Gatafan Gazvesi

 0
 0
Share
Medine dönemi

Yahudi şair Ka'b b.Eşref'in öldürülmesi

 0
 0
Share
Medine dönemi

Buhran Gazvesi

 0
 0
Share
Medine dönemi

Zeyd b.Hârise'nin Karde Seriyyesi için gönderilmesi

 0
 0
Share
Medine dönemi

Efendimizin (s.a.v) Hz. Hafsa ile evlenmesi

 0
 0
Share
Medine dönemi

Hz. Hasanın doğumu

 0
 0
Share
Medine dönemi

Uhud Gazvesi

 0
 0
Share
Medine dönemi

Hamraü'l-Esed Gazvesi

 0
 0
Share
Medine dönemi

Ebû Sereme el-Mahzumi'nin Katan Seriyyesi için gönderilmesi

 0
 0
Share
Medine dönemi

Abdullah b.Üneys'in Halid b.Süfyan üzerine gönderilmesi

 0
 0
Share
Medine dönemi

Zeynep bint Huzeyme'nin vefatı

 0
 0
Share
Medine dönemi

Reci' Vakası

 0
 0
Share
Medine dönemi

Bi'r-i Maûne vakası

 0
 0
Share
Medine dönemi

Benû Nadir Gazvesi

 0
 0
Share
Medine dönemi

İçkinin haram kılınması

 0
 0
Share
Medine dönemi

Hz. Ali'nin annesi Fatıma bint Esed'in vefat edişi

 0
 0
Share
Medine dönemi

Efendimizin (s.a.v) torunu Abdullah'ın vefat edişi

 0
 0
Share
Medine dönemi

Ebû Seleme b.Abdulesed'in vefat edişi

 0
 0
Share
Medine dönemi

Efendimizin (s.a.v) Zeyneb bint Huzeyme ile evlenmesi

 0
 0
Share
Medine dönemi

Hz. Hüseyin'in doğumu

 0
 0
Share
Medine dönemi

Efendimizin (s.a.v) Ümmü Seleme validemiz ile evlenmesi

 0
 0
Share
Medine dönemi

2. Bedir/Bedrü'l-Mev'üd Gazvesi

 0
 0
Share
Medine dönemi

Medine'de bir depremin olması

 0
 0
Share
Medine dönemi

Devmetü'l-Cendel Gazvesi

 0
 0
Share
Medine dönemi

Sa'd b.Ubade'nin annesi Amre bint Mes'ud'un vefatı.

 0
 0
Share
Medine dönemi

Medine'de ilk ay tutulması ve kılınan ilk Husûf namazı

 0
 0
Share
Medine dönemi

Müstalıkoğulları/Müreysi Gazvesi

 0
 0
Share
Medine dönemi

İfk hadisesi

 0
 0
Share
Medine dönemi

Teyemmün ayetinin (Nisa, 4/43) nazil olması ve ilk kez uygulanması

 0
 0
Share
Medine dönemi

Tesettür/Hicab ayetlerinin (Ahzab, 33/59) nazil olması

 0
 0
Share
Medine dönemi

Evlatlığı düzenleyen ayetlerin nazil olması

 0
 0
Share
Medine dönemi

Efendimizin (s.a.v) Zeyneb bint Cahş validemiz ile evlenmesi

 0
 0
Share
Medine dönemi

Efendimizin (s.a.v.) Cüveyriye bint Hâris validemiz ile evlenmesi

 0
 0
Share
Medine dönemi

Ahzab/Hendek Gazvesi

 0
 0
Share
Medine dönemi

Benû Kurayza Gazvesi

 0
 0
Share
Medine dönemi

Abdullah b.Atik el-Hazercî Seriyyesi

 0
 0
Share
Medine dönemi

Muhammed b.Mesleme'nin Kurata Seriyyesi için gönderilmesi

 0
 0
Share
Medine dönemi

Ukkaşe b.Mihsan el-Esedî'nin Gamre seriyyesi için gönderilmesi

 0
 0
Share
Medine dönemi

Muhammed b.Mesleme'nin Zü'l-Kassa Seriyyesi için gönderilmesi

 0
 0
Share
Medine dönemi

Ebû Ubeyde b.Cerrâh'ın Zü'l Kassa Seriyyesi için gönderilmesi

 0
 0
Share
Medine dönemi

Zeyd b.Hârise'nin Cümûm Seriyyesi için gönderilmesi

 0
 0
Share
Medine dönemi

Medine'de ilk güneş tutulması ve kılınan ilk kusüf namazı

 0
 0
Share
Medine dönemi

Lihyanoğulları Gazvesi

 0
 0
Share
Medine dönemi

Zeyd b.Hârise'nin İs Seriyyesi için gönderilmesi

 0
 0
Share
Medine dönemi

Zeyd b.Hârise'nin Tarf Seriyyesi için gönderilmesi

 0
 0
Share
Medine dönemi

Zeyd b.Hârise'nin Vadi'l Kurâ/Kurâ Vadisi Seriyyesi için gönderilmesi

 0
 0
Share
Medine dönemi

Hz. Ali'nin Fedek Seriyyesi için gönderilmesi

 0
 0
Share
Medine dönemi

Abdurrahman b.Avf'ın Devmetü'l-Cendel Seriyyesi için gönderilmesi

 0
 0
Share
Medine dönemi

Ebû Ubeyde b.Cerrâh'ın Sahil/Habat Seriyyesi için gönderilmesi

 0
 0
Share
Medine dönemi

Zed b.Hârise'nin İkinci Vadi'l Kurâ Seriyyesi/Ümmü Kırfe Seriyyesi için gönderilmesi

 0
 0
Share
Medine dönemi

Kürz b.Cabir el-Fihri'nin Ureyne/Uraniler Seriyyesi için gönderilmesi

 0
 0
Share
Medine dönemi

Abdullah b.Revâha'nın keşif amaçlı Hayber'e gönderilmesi

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Efendimiz'in Ebva'da annesinin kabrini ziyaret edişi

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Hudeybiye Barış Antlaşması(Gazvesi)

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Efendimiz'in Ümmü Habibe validemiz ile evliliği

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Efendimiz'in kral,hükümdar ve kabile reislerine davet mektupları yollamaya başlaması

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Efendimiz'in damadı Ebu'l-As'ın Müslüman olması

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Efendimiz'e münafıkların sihir yapma teşebbüsü

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Gabe Gazvesi

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Hayber Gazvesi

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Zeyneb Hint Haris'in Efendimiz'e süikast girişimi

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Habeşistan Muhacirlerinin Dönüşü

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Ebu Musa el-Eş'ari ve Ebu Hureyre'nin Efendimiz ile buluşmaları

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Fedek Yahudileri ile anlaşma yapılması

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Vadi'l-Kura'nın fethi

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Teyma Yahudileri ile anlaşma yapılması

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Galib b.Abdullah el-Leysi'nin Kedid Serriyesi için gönderilmesi

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Zatü'r-Rika'Gazvesi

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Efendimiz'in Safiyye validemiz ile evliliği

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Efendimiz'in süt annesi Süveybe validemizin vefatı

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Sasani İmparatoru Hüsrev Perhiz'in öldürülmesi

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Hz.Ebubekir'in Fezareoğulları Serriyesi için gönderilmesi

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Hz.Ömer b.Hattab'ın Türabe Serriyesi için gönderilmesi

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Beşir b.Sa'd el-Ensari'nin Fedek Serriyesi için gönderilmesi

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Galib b.Abdullah el-Leysi'nin Meyfaa Seriyyesi için gönderilmesi

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Beşir b.Sa'd el-Ensari'nin Cinab Seriyyesi için gönderilmesi

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Umretü'l-Kaza/Kaza Umresi

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Efendimiz'in Meymune validemiz ile evliliği

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Efendimiz'in Mariye validemiz ile evliliği

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Efendimiz'in Kızı Zeyneb validemizin vefatı

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Halid b. Velid ve Amr b. As'ın Müslüman olması

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Galib b. Abdullah el-Leysi'nin Fedek Seriyyesi için göderilmesi

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Şuca'b. Vehb el-Esedi'nin Siyyi Seriyyesi için gönderilmesi

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Ka'b Ümeyr el-Gıfari'nin Zat-u Atlah Seriyyesi için gönderilmesi

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Mute Seriyyesi

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Amr b.As'ın Zatü's-Selasil Seriyyesi için gönderilmesi

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Ebu Katade b. Rebi el-Ensari'nin Hadıra Seriyyesi için gönderilmesi

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Habeşistan Kralı Necaşi'nin vefatı ve efendimiz'in onun için Medine'de giyabi cenaze namazı kılışı

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Mekke tarafının Hudeybiye Anlaşması'nın ihlal edilmesi

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Ebu Katade b. Rebi el-Ensari'nin İdm Seriyyesi için gönderilmesi

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Abdullah b. Ebi Hadred'in İzam Seriyyesi için gönderilmesi

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Efendimiz'in Mekke Fethi için Medine'den çıkışı

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Mekke'nin Fethi

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Halid b. Velid'in Uzza putunu kırması

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Amr b. As'ın Suva putunu kırması

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Sa'd b. Zeyd el-Eşheli'nin Menat putunu kırması

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Hişam b. As'ın Yelemlem Seriyyesi için gönderilmesi

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Halid b. Velid'in Beni Cezime Seriyyesi için gönderilmesi

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Efendimiz'in Huneyn Gazvesi için yola çıkışı

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Huneyn'e varışı

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Huneyn Gazvesi

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Tufeyl b. Amr'ın Zülkeffeyn putunu kırması

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Taif Kuşatması/Gazvesi

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Efendimiz'in Cirane'de Umre niyeti ile ihrama girmesi

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Muhacir b. Ebi Ümeyye'nin San'a Seriyyesi için gönderilmesi

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Ziyad b .Lebid'in Hadramut Seriyyesi için gönderilmesi

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Efendimiz'in Medine'ye varışı

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Ebu Zeyd el-Ensari'nin ve Amr b.As'ın Umman yöneticilerine gönderilmesi

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Efendimiz'in oğlu İbrahim'in doğumu

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Heyetlerin Medine'ye gelmesinin yoğunlaşması

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Efendimiz'in zekat memurlarını çeşitli bölgelere göndermesi

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Uyeyne b.Hısn el-Fezari'nin Beni Anber Seriyyesi için gönderilmesi

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Beni temim heyetinin medineye gelişi ve hucurat suresinin nazil 0luşu

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Kutbe b. Amirin Tebale Seriyyesi için gönderilmesi

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Kutbe b. Amirin Hasam Seriyyesi için gönderilmesi

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Urve b. Mesudun müslüman olması

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Dahhak b. Süfyan el Kilabinin Karata Seriyyesi için gönderilmesi

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Alkame b. Mücezziz el Müldicinin Habeşistan Seriyyesi için gönderilmesi

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Ali b. Ebi Talibin Füls Seriyyesi için gönderilmesi

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Ukkaşe b. Mihsan el Esedinin Uzre ve Beliyy Seriyyeleri için gönderilmesi

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Ebu Musa el Eşarini ve Muaz b. Cebelin Yemene gönderilmesi

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Halid b. Velidin Ükeydir Seriyyesi için gönderilmesi

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Tebük Gavzesi

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Hz. Muhammedin kızı Ümmü Gülsümün vefat etmesi

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Tebüktan Dönüş

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Dırar Mescidinin yapılıp yıktırılması

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Münafıkların Hz. Muhammed'e suikast girişimi

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Münafıkların lideri Abdullah b. Übeyin ölümü

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Hz. Ebu Bekir'in Hac Emiri olarak Mekke'ye gönderilişi

 0
 0
Share
Medine Dönemi

Hz. Ali'nin Tevbe Suresi'ni duyurması için Mekke'ye gönderilişi

 0
 0
Share

Halid b.Velid'in Necrân Seriyyesi için gönderilmesi

 0
 0
Share

Hz. Ali'nin Yemen'e gönderilmesi

 0
 0
Share

Hz.Muhammedin (sav) Kuranı son kez Cebrail'e arzı

 0
 0
Share

Hz. Peygamberin (sav) son itikafı

 0
 0
Share

Efendimizin (sav) oğlu İbrahimin vefatı

 0
 0
Share

Hz. Muhammedin (sav) Veda Haccı için Medineden çıkması

 0
 0
Share

Mekkeye varması

 0
 0
Share

Arafata çıkması ve Veda Hutbesinin bir bölümünü buyurması

 0
 0
Share

Mekkeden ayrılması

 0
 0
Share

Dönüş yolunda Gadir-i Hum Hutbesi

 0
 0
Share

Reyhane Validemizin vefatı

 0
 0
Share

Hz. Muhammedin (sav) Üsame ordusunun hazırlanma emrini vermesi

 0
 0
Share

Hz. Muhammedin Baki Kabristanlığını ve Uhud Şehitliğini ziyareti

 0
 0
Share

Üsame ordusunun toplanması ve Üsamenin komutan atanması

 0
 0
Share

Efendimizin (sav) hastalığının başlaması

 0
 0
Share

Hz.Muhammedin (sav) vefatı

 0
 0
Share

Hz.Ebu Bekire (sav) Beni Saide çardağında biat edilmesi

 0
 0
Share

Cenazenin yıkanması ve Müslümanların cenaze namazlarını kılmaları

 0
 0
Share

Efendimizin (sav) defnedilmesi

 0
 0
Share

Hz. Muhammedin Hayatı

Hz. Muhammed (sav) in hayatını videoda izlemek için……

EFENDİM

Rûhum sana âşık, sana hayrandır Efendim,
Bir ben değil, âlem sana kurbandır Efendim.

Ecrâm ü felek, Levh u Kalem, mest-i nigâhın,
Dîdârına âşık Ulu Yezdân’dır Efendim.

Mahşerde nebîler bile senden medet ister,
Rahmet, diyen âlemlere, Rahman’dır Efendim.

Kıtmîrinim ey Şâh-ı Rusül, koğma kapından,
Asilere lütfun, yüce fermândır Efendim..

Ta Arşa çıkar her gece âşıkların âhı,
Medheyleyen ahlâkın, Kur’ân’dır Efendim.

Aşkınla buhurdan gibi tütmekde bu kalbim,
Sensiz bana cennet bile hicrandır Efendim…

Dağ kalbime bir lâhzacık ey Nur-i dilârâ,
Nûrun ki; gönül derdime dermandır Efendim…

Ulvî de senin bağrı yanık âşık-ı zârın,
Feryâdı bütün âteş-i sûzandır Efendim…

 Ali Ulvi Kurucu

 

EFENDİM

cropped-muhammed.pngMüjdecim,

kurtarıcım,

Efendim,

Peygamberim,

Sana uymayan ölçü

hayat olsa teperim.

Necip Fazıl Kısakürek

EFENDİM

Alemler yaratıldı hürmetine Efendim
Melek insan hayrandır sünnetine Efendim
Sen habib-i hüdasın, mislin ve benzerin yok
Ne kadar şefkatlisin ümmetine Efendim
Adalet ve hürriyet seninle kemal buldu
Bir kıl dahi geçmedi zimmetine Efendim
Nice gözler vardır ki daha dünyada erdi
Gülcemalini görmek nimetine Efendim
Padişahlar kölendir, benim aklım ermiyor
Senden uzak insanın cinnetine Efendim

Alemde Bilal olmak herkesin kârı değil
Aklı olanlar koşar minnetine Efendim
Yüzün gülzar-ı cennet, nazarın kalbe şifa
Sensin tabib beşerin illetine Efendim
Yüce Allah katında şanın o kadar büyük
Gönderildin İbrahim milletine Efendim
Kimki seni tanımaz, sana bende olmazsa
Bir nihayet yok onun zilletine Efendim

Alemlere rahmetsin, müjdelerle geldin sen
Güvercin kanat gerdi hicretine Efendim
Vasfından aciz diller hiç bir söz kâfi değil
Şanına şerefine izzetine Efendim
Hep gıpta etmekteyim seni gören gözler
Nasıl doydu vuslatın lezzetine Efendim
Sendeki güzel sabrı hiç kimseler bilmedi
Gülüp geçtin kavminin hiddetine Efendim
Şu Necati hakirin derdi başından aşkın
Dayanamaz hasretin şiddetine Efendim
Taif’te ve Uhud’da bir lahza sarsılmadın
Hep güvendin Allah’ın kudretine Efendim
Gönlün göklerden geniş, ay nuruna pervane
Cebrail vezir senin devletine Efendim

Aşkına yanan kula artık mahzun olmak yok
Gark eder hazreti Hakk rahmetine Efendim
Seni bilmeyen kişi şu büyülü dünyanın
Niye katlanır bilmem zahmetine Efendim

Nebiler sana müştak yarın bu güzel ümmet
Kuşlar gibi koşacak Ahmed’ine Efendim
 Mustafa Necati Bursalı